Ukończenie renowacji ołtarza głównego w kościele św. Małgorzaty w Łobdowie

W 2022 roku została ukończona renowacja ołtarza głównego w kościele św. Małgorzaty w Łobdowie, gdzie dofinansowanie w kwocie 25.000,00 zł pochodziło ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

Ukończenie renowacji ołtarza głównego w kościele św. Małgorzaty w Łobdowie