Ogłoszenia duszpasterskie

O g ł o s z e n i a    D u s z p a s t e r s k i e

I NIEDZIELA  ADWENTU  – 27.11.2022

 

 

  1. Dziś Odpust św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu, Suma o godz. 11.30., za tydzień odpust św. Barbary w Wielkich Radowiskach, Suma o godz. 11.30
  2. Próba scholi w piątek o godz. 16.00.
  3. W poniedziałek i środę będą Roraty, na które zapraszam z lampionami
  4. W I Piątek Miesiąca od godz. 8.30 będę odwiedzał z komunią św. w domach
  5. W II niedziele miesiąca (11 grudzień) po Sumie będzie w plebanii spotkanie dla grupy Anonimowych Alkoholików.
  6. Za tydzień poświecenie opłatków, które będzie można nabyć po Mszy św. jak również świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.
  7. W IV niedzielę Adwentu (18 grudnia) będzie kiermasz ze stroikami świątecznymi, przygotowanymi przez Radę Rodziców i Uczniów SP z Łobdowa, dochód będzie przeznaczony na wsparcie chorego dziecka na białaczkę w W. Radowiskach
  8. Za tydzień po Mszach zbiórka na pomoc Chrześcijanom na Wschodzie

 

  1. Dziękuję za posprzątanie kościoła oraz okolicznościowa dekorację adwentową

 

 

 

 

Ogłoszenia duszpasterskie