Ogłoszenia duszpasterskie

Protokół z przeliczenia głosów w dniu 13.09.2020 r. w Łobdowie wyborów do Rady Parafialnej, z każdego okręgu wchodzą 4 osoby:

WIELKIE PUŁKOWO:

 1. Piotrowska Gabriela – 19 głosów
 2. Nelkowska Donata – 11 głosów
 3. Kucharczyk Ewelina – 10 głosów
 4. Piotrowski Kamil – 9 głosów
 5. Piotrowski Łukasz – 8 głosów
 6. Żuchowska Teresa – 7 głosów

KARCZEWO:

 1. Raś Grzegorz – 24 głosy
 2. Barzyk Jan – 21 głosów
 3. Angowski Wojciech – 18 głosów
 4. Kamiński Wojciech – 17 głosów
 5. Kowalczyk Ryszard – 12 głosów
 6. Czerżniewski Radosław – 10 głosów

ŁOBDOWO:

 1. Gościńska Elżbieta – 27 głosów
 2. Świgoński Kornel – 27 głosów
 3. Sitkowski Marcin – 22 głosy
 4. Łęgowski Mariusz – 16 głosów
 5. Kwiatkowski Michał – 14 głosów
 6. Macikowski Adam – 10 głosów

członkowie komisji:

 1. Przewodniczący – Ryszard Kowalczyk
 2. Rydzyńska Danuta
 3. Borzęcka Beata

Były tez inne kandydatury, które otrzymały mniejsze ilości głosów, dokumentacja jest do wglądu w plebanii.

„Zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się w budynkach i innych obiektach kultu religijnego uczestnicy realizują obowiązek, o którym mowa w § 18 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny, a w przypadku gdy to zgromadzenie odbywa się na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie lub realizują obowiązek, o którym mowa w § 18 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.

Obowiązek, o którym mowa w § 18 ust. 1, to obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego. Z powyższego przepisu wynika zatem, że:
1) w kościołach i innych obiektach kultu religijnego:
a) uczestnicy mają obowiązek zakrywania ust i nosa, za wyjątkiem sprawujących kult religijny,
b) nie obowiązuje żaden limit osób,
c) nie dotyczy obowiązek zachowania odległości 2 metrów między osobami; oczywiście jeśli jest możliwe, to dla względów bezpieczeństwa sanitarnego można zachować dystans,jednak nie jest to obowiązek prawny – w budynku kościoła wystarczą maseczki;
2) podczas zgromadzeń poza kościołami i innymi obiektami kultu religijnego:
a) uczestnicy mają obowiązek zachowania odległości między sobą nie mniejszej niż 2 metry lub zakrywania ust i nosa, za wyjątkiem sprawujących kult religijny,
b) nie obowiązuje limit 150 osób.
Zwolnienie z obowiązku zakrywania ust i nosa przez sprawujących kult religijny wynika z § 15 ust. 8, ale również z § 18 ust. 3 pkt 8 rozporządzenia. Warto też przywołać § 18 ust. 3 pkt 4 tegoż rozporządzenia, z którego wynika, że również osoby wykonujące czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: (…) kultu religijnego, są zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa, chyba że mają bezpośredni kontakt z innymi osobami”.

Bp Artur Miziński – Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski

  1. Ogłoszenia Duszpasterskie

   XXV Niedziela Zwykła

   20 wrzesień 2020 r.

   1. W ubiegłą niedzielę odbyły się wybory Rady Parafialnej, komisja skrutacyjna w składzie Ryszard Kowalczyk – przewodniczący, Danuta Rydzyńska, Beata Borzęcka w protokole po przeliczeniu głosów odnotowała następujący skład Rady Parafialnej: Piotrowska Gabriela, Nelkowska Donata, Kucharczyk Ewelina, Piotrowski Kamil, Raś Grzegorz, Barzyk Jan, Angowski Wojciech, Kamiński Wojciech, Gościńska Elżbieta, Świgoński Kornel, Sitkowski Marcin, Łęgowski Mariusz. Gratuluję wyboru ! Nową Radę zapraszam na spotkanie w czwartek na godz. 19.00 do plebanii.

   2. W następną niedzielę na Sumie będzie udzielany sakrament chrztu św. 3 dzieci.

   3. Bardzo dziękuję za udział (ponad 50 osób) w poniedziałkowej Drodze Krzyżowej, za przygotowane rozważania oraz liczny udział i wytrwałą modlitwę, jak też za gościnę w świetlicy w Wielkim Pułkowie oraz Kurkocinie.

   4. W następną niedzielę odpust św. Michała Archanioła w Lipnicy, Suma o godz. 11.30.

   5. W następną niedziele zapraszam dzieci i młodzież z opiekunami na Hubertusa, gdzie będzie poszukiwanie lisa w lesie, zbiórka o godz. 16.00 przy leśniczówce na Tokarach, na zakończenie będzie ognisko (napoje i kiełbaski przynosimy we własnym zakresie).

   6. W następna niedzielę zapraszam na modlitwę różańcową przy pomniku pomordowanych w Kurkocinie, rozpoczęcie o godz. 20.00

   7. Dziękuję za posprzątanie kościoła, złożoną ofiarę na kwiaty i ułożenie kwiatów, w tym tygodniu o sprzątnięcie kościoła proszę rodzinę p. Adam Nelkowskiego z Wielkiego Pułkowa.

Ogłoszenia duszpasterskie