Ogłoszenia duszpasterskie

O g ł o s z e n i a    D u s z p a s t e r s k i e

XXV Niedziela Zwykła

24.09.2023 r.

 

  1. Dziś kończymy Misje Parafialne, które prowadził ks. Sławomir Skonieczka, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Hartowcu oraz Dyrektor Domu Rekolekcyjnego w Hartowcu, któremu bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia i prowadzenie nas po kartach Pisma Świętego śladami Jezusa i przybliżania się do tajemnicy świętości. Bardzo dziękuję też Wszystkim, którzy przychodzili na spotkania modlitewne oraz nabożeństwa, serdeczne Bóg Zapłać.

 

  1. Dziś odpust św. Michała Archanioła w Lipnicy, Suma o godz. 11.30, za tydzień odpust Matki Bożej Różańcowej w Niedźwiedziu, Suma o godz. 11.30

 

  1. Dziś obchodzimy też Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.

 

  1. W środę zapraszam na spotkanie na godz. 19.00 do plebanii Rodziców dzieci, które przygotowują się do I Komunii św.

 

  1. W sobotę o godz. 10.00 próba scholi w plebanii.

 

  1. W następną niedzielę poświecenie różańców na Mszach św.

 

  1. Dziękuję za posprzątanie kościoła oraz troskę o kwiaty
Ogłoszenia duszpasterskie