Ogłoszenia duszpasterskie

O g ł o s z e n i a    D u s z p a s t e r s k i e

V Niedziela Wielkiego Postu – 26.03.2023 R.

 

  1. Do sakramentu małżeństwa przygotowują się: Karol Robert Holecki, zam. par. św. Maksymiliana Kolbe w Grudziądzu i Magdalena Teresa Żuchowska, zam. par. św. Maksymiliana Kolbe w Grudziądzu, poprzednio par, tutejsza – zap. I.
  2. W piątek 31 marca zapraszam na terenową drogę krzyżową, początek o godz. 19.00 w kościele w Kurkocinie, gdzie będzie tez zakończenie.
  3. W sobotę o godz. 10.00 próba scholi w plebanii
  4. W następną niedzielę będzie kiermasz stroików i palm wielkanocnych organizowany przez Radę Rodziców SP, z których dochód będzie przeznaczony na wsparcie dzieci w Szkole Podstawowej
  5. Od wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu otrzymaliśmy dotację na prace badawcze przy obrazie Trójcy Świętej będącym w ołtarzu głównym w wysokości 6.500,00 zł.
  6. W następną niedzielę kolekta na kwiaty do Grobu Pańskiego.
Ogłoszenia duszpasterskie