Ogłoszenia duszpasterskie

O g ł o s z e n i a    D u s z p a s t e r s k i e

I niedziela Wielkiego Postu

18 luty  2024 r.

  1. Duszpasterstwo Rolników Diecezji Toruńskiej zaprasza na wielkopostne spotkanie, które odbędzie się w Brodnickim Centrum „Caritas” w dniu 2 marca b.r., rozpoczęcie o godz. 10.00 Mszą św., potem konferencja doradcy prezydenta RP do spraw rolnictwa P. Krzysztofa Ardanowskiego, będą też omawiane aktualne sprawy duszpasterstwa rolników.
  2. W sobotę próba scholi o godz. 10.00 w plebanii.
  3. W następną niedzielę przypada Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z misjonarzami, pod hasłem „w Kościele jesteśmy misjonarzami” , po Mszy św. będzie zbiórka do puszki na cele misyjny, a można także wysłać sms o treści MISJE na nr 72032 (koszt 2,46 z VAT).
  4. Od jutra proboszcz rozpoczyna rekolekcje, wraca w piątek, w nagłym wypadku proszę dzwonić do ks. Wiesława Michlewicza z Wielkich Radowisk – 791 051 242.
  5. Bardzo dziękuję za posprzątanie kościoła oraz okolicznościową dekorację na Wielki Post, o przygotowanie dekoracji na Wielki Tydzień proszę Parafian z Kwaśniaka oraz z terenu kolędowego  od rodz. Murszewskich do rodz. Więckowskich. Dziękuje także za przygotowanie wczorajszego ogniska oraz prowadzenie zabaw w lesie, jak i za upieczone słodkości, serdeczne Bóg zapłać.
Ogłoszenia duszpasterskie