Ogłoszenia duszpasterskie

O g ł o s z e n i a    D u s z p a s t e r s k i e

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 7 kwiecień 2024 r.

MIEDZYNARODOWE ŚWIĘTO CARITAS

 

 

  1. Księdzu Prałatowi Danielowi Adamowiczowi oraz Pracownikom i Wolontariuszom Caritas składamy życzenia Bożej Opieki oraz łask płynących od Jezusa Miłosiernego i dalszych sukcesów w dziele dzielenia się miłością z potrzebującymi

 

2. Dzisiejsza kolekta przeznaczona na Caritas, za tydzień kolekta gospodarcza.

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

III NIEDZIELA WIELKANOCNA 14 kwiecień 2024

Rozpoczęcie Tygodnia Biblijnego

 

  1. W sobotę o godz. 10.00 próba scholi w plebanii
  2. Zapraszam w sobotę na godz. 11.00 do kościoła dzieci z klasy III przygotowujące się do I Komunii św.
  3. Bierzmowanie będzie jesienią 2025 roku podczas wizytacji Parafii. Kto chciałby przyjąć ten sakrament z obecnej klasy 7 i 8 SP oraz młodzież ze szkół ponadpodstawowych, to zapraszam w sobotę na godz. 14.00 do kościoła na spotkanie organizacyjne.
  4. Bardzo dziękuję za troskę o piękno świątyni i posprzątanie kościoła.
Ogłoszenia duszpasterskie